İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

ALÇE; 

- Tüm müşterilerinin, çalışanlarının, taşeronlarının, ortaklarının ve  toplumun refah  ve can güvenliğini koruma ve sağlama çabası içerisindedir.
- Tüm kazaların önlenebileceğine  ve hiçbir görevin iş güvenliğinden daha önemli olmadığına inanmaktadır.
- Kazaları önlemek için; tüm iş güvenliği risklerinin ve çevresel etkilerinin  tanımlanması, raporlanması, analiz edilmesi ve kontrollerini içeren  önleyici ve kapsamlı bir iş güvenliği & çevre uyum mekanizmasını uygulamayı taahhüd eder.
- Hedefler, periyodik gözden geçirmeler ve sürekli eğitim yoluyla, tüm çalışanların katılımını sağlayarak  sürekli gelişim çabası içerisindedir.
- Faaliyetleriyle ilgili tüm yasal ve diğer (müşteri,yerel, ülke,..vb) gerekliliklere  uymayı taahhüd eder.
- Üst yönetim; standartlara, prosedür ve yasal mevzuatlara uygunluğun sağlanması için iş güvenliği & çevre direktiflerinin uygulanması ve iletişiminde liderlik rolü oynayacaktır.


Bu iş güvenliği ve çevre politikası,  çalışanların  bireysel iş güvenliği yükümlülüklerinin farkında olmalarını sağlamak amacıyla  tüm çalışanlara duyurulacak ve anlaşıldığından emin olacaktır.

ALÇE’nin tüm çalışanları ve alt taşeronları iş güvenliği & çevre ilkeleri doğrultusunda hareket edecektir.